poniedziałek, 11 lipca 2011

Mikrowsparcie Toruńskiej Agendy Kulturalnej

TAK przedstawia program mikrowsparcia inicjatyw kulturalnych. Czyli zapewne wnioskując o 25.000 złotych dostajemy 25 złotych. Sprytne. Zastosujmy w życiu mikrozwroty pożyczek. Ktoś nam pożyczył 1000 złotych - my oddajmy 10 złotych w ramach mikrozwrotu.

Czytamy w regulaminie, że "przewidywany budżet programu wynosi 100.000,00 zł rocznie". Przykładowo jeden wieczór poswięcony rocznicy lotu Gagarina organizowany przez TAK kosztował 300.000 złotych. A gdyby było mało tego, to "może zostać w szczególnych przypadkach zmieniony decyzją Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej". Znaczy, ten budżet. Ale okrojony czy zwiększony?

A cały ten zamęt po to, by zamknąć usta krytyki. Bo przecież wspieramy oddolne i niezależne inicjatywy, prawda? A że mikro-wspieramy to inna sprawa. Tak...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz